Posts Tagged ‘สมัครสอบ กทม 2555’

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 สมัครสอบ กทม 2555

16/06/2012

สมัครสอบ กทม. ปี 2555

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2/2555 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2555 จำนวน 489 อัตรา 25 มิย – 13 กค 2555 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2555 (more…)

Advertisements