Posts Tagged ‘สมัครสอบตำรวจปี 2556’

สมัครสอบตำรวจ ชายแดนภาคใต้รับสมัคร 1,700 อัตรา 16 – 31 ตค 2555

30/10/2012

 

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวนรวม 1,700 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของตำรวจแห่งชาติ http://www.policeadmission.com ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2555 (more…)


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.