รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55

สมัครทหารพราน

สมัครทหารพราน

กรมทหารพรานที่ 48 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 

สมัครสอบทหารพรานได้ที่นี้ 

 

อาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)

 

จำนวน 296 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย

 

 1. เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน)กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55
 2. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
 3. ความสูงไม่ตำกว่า 160 ซม.ขนาดรอบอก 76/96 ขึ้นไป
 4. ความรู้สำเร็จการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 5. มีภูมิลำเนา(แก้ไขรับทุกภาค)
 6. มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 7. เอกสารประกอบการรับสมัคร อส.ทพ.ชาย
 8. ใบสมัครฯ(โหลดได้จากเว็บกองกำลังพล)
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)
 10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)
 11. สำเนามรบัตรกรณีกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
 12. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
 13. สำเนาวุฒิการศึกษา รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55
 14. กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8)
 15. กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)
 16. กรณีบุคคลพลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 20 ปี )สำเนาใบสำคัญ (สด.9)
 17. ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)
 18. รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม.จำนวน 4 รูป รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55

การสอบคัดเลือก

 

 1. การตรวจร่างกาย รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55
 2. คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. คะแนนการสอบสัมภาษณ์
 4. พิจารณาความเหมาะสมตามความสามารถพิเศษ และวุฒิการศึกษา

สิทธิที่ อส.ทพ.ได้รับ(สายงานสนาม)

ปฏิบัติใน 3จชต.และได้รับกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต 
 1. ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู วันละ 6 บาท รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55
 2. ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสนามเพิ่มเติม วันละ 55 บาท
 3. ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ 15 บาท
 4. ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท
 5. ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง,พ่อ,แม่(จาก อผศ.)
 6. ได้รับเงินประกับชีวิต(แบบภัยสงคราม)จำนวน 500,000 บาท
 7. ได้รับเงินประกับชีวิต(แบบพิทักษ์พล)จำนวน 20,000 บาท
 8. ได้รับเงินค่าจัดการศพขั้นต้น จำนวน 20,000 บาท
 9. ได้รับเงินทดแทน,ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช. ปี 21 ค่าตอบxเวลาราชการ
 10. ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ จาก จว.ที่ไปปฏิบัติงาน
 11. ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจาก อ.ที่ไปปฏิบัติงาน
 12. ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิิธิสายใจไทย รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55
 13. ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
 14. ได้เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก
 15. ได้รับ พ.ส.ร./ เงินรางวัลการสู้รบ
 16. บัตรผ่านศึก,บัตรเหรียญราชการชายแดน
 17. ได้รับเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ทบ. รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55
 18. ได้รับเงินช่วยเหลือจาก 11 กรม ทพ.(กรมทหารพราน 41 – 47,49,11,22,33)
 19. ได้รับเงินบำนาญพิเศษ รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55
 20. ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก

 

การรับสมัครทหารพราน

 

 • สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งมาที่หน่วย เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130 (วงเล็บมุมซองสมัคร อส.ทพ.)
 • สมัครตั้งแต่เวลาการรับสมัคร 1 พ.ย. – 31 ธ.ค.55 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา 1 พ.ย.-31 ธ.ค.55

 

 

ที่มา http://jobjobmoney.com/

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: