สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดสอบ 15 อัตรา 25 มิ.ย.-13 ก.ค. 2555 ป.ป.ท. รับสมัคร 2555

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี, ปวท. ปวส.และอนุปริญญา ตำแหน่งนักสืบสวนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 15 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
ด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. จึงประกาศรัฐสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

2555, 55, ป.ป.ท., ปปท, รับสมัคร, สมัครงาน, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, เปิดสอบ
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
1.ตำแหน่งนักสืบสวนปฏิบัติการ

อัตราว่าง 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 
11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 
11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 
11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

2555, 55, ป.ป.ท., ปปท, รับสมัคร, สมัครงาน, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, เปิดสอบ
4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 
11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตรา 2 อัตรา
ปวท. อัตราเงินเดือน 8,640 – 9,510 บาท
ปวส. อัตราเงินเดือน 9,300 – 10,230 บาท
อนุปริญญา อัตราเงินเดือน 9,640 – 10,610 บาท

2555, 55, ป.ป.ท., ปปท, รับสมัคร, สมัครงาน, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, เปิดสอบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาของ ก.พ.
วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://pacc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ”

2555, 55, ป.ป.ท., ปปท, รับสมัคร, สมัครงาน, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, เปิดสอบ

อ้างอิงจาก jobparttimes.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: