สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 18 เม.ย.-10 พ.ค. 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการด้านธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านบริหารทั่วไป ด้านวิชาการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ และตำแหน่งครู รวม 48 อัตรา รับสมัคร 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 48 อัตรา 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะวิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และวิทยาลัยการอาชีพละงู

ตำแหน่งที่เปิดเลือกสรร จำนวน 48 อัตรา ดังนี้


1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ)


จำนวน 3 อัตรา
– ปวส. ทุกสาขาวิชา มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 


จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 


จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)


จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์


5. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) 


จำนวน 3 อัตรา
– ปริญาตรีทางการศึกษา ทางสังคมศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางกฏหมาย ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบรรณารักษ์) 


จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งครู) 


จำนวน 32 อัตรา
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสกลุ่มวิชาของสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน

การรับสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในสถานศึกษาตามตำแหน่งที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: